Nap

Nap er helbror til Joy, flott hund som gikk flere gode nursery tevlinger for Derek i fjor.

Fikk sett en litt av han når vi på høsten 2005 var hjå Derek Scrimgeour. Bra hund , han var en litt løsere variant enn Joy.

Er nå solgt til Amerika


Nap